Cookies smernice

UVOD

Zaštita Vaše privatnosti pri korišćenju naše web-stranice nam je veoma važna.  Zbog toga ćemo Vas u tekstu koji sledi detaljno informisati o istraživanju ličnih i anonimnih podataka. Pravo na korišćenje ličnih podataka kao anonimnih podataka pripada u, zakonom dozvoljenom obimu, firmi  Porsche SCG . Na ovoj web-stranici biće korišćen softver za statističku analizu. Upotrebom ovih podataka mogu se dobiti vredna saznanja o potrebama korisnika. Ova saznanja doprinose daljem poboljšanju kvaliteta ponude. Pojedinačno se svakom posetom neograničeno akumulira sledeći set podataka:

 • anonimni oblik IP-adrese računara sa kojeg se pristupa
 • datum i vreme posete
 • naziv posećene stranice odn. Datoteke
 • ID-sesija
 • URL-referer (poreklo adrese web-stranice, sa koje ste došli na našu web-stranicu)
 • preneta količina podataka
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem koji je u upotrebi kod korisnika

1. Šta je to cookie?       

Cookie  je mala datoteka koja sakupi i sačuva internet podešavanja. Skoro svaka internet stranica koristi ovu tehnologiju. Nju Vaš internet pretraživač preuzima već prilikom Vaše  prve posete web stranici. Pri sledećem  traženju te web-stranice sa istog PC-ja, cookie i, u njemu sačuvane, informacije se ili vraćaju na web-stranicu, koju je on stvorio (First Party Cookie) ili se šalju na drugu stranicu kojoj pripada. (Third Party Cookie) Na taj način web-stranica spoznaje da je ona ovim pretraživanjem jednom tražena i u nekim slučajevima varira naznačeni sadržaj.

Pojedini cookie-ji su veoma korisni, jer mogu da poboljšaju iskustvo korisnika ponovnim traženjem web-stranice koju ste Vi već više puta posetili. Pod pretpostavkom da Vi koristite isti PC i isti pretraživač kao i prilikom prethodne posete, cookie-ji se npr. sećaju Vaših afiniteta, saopštavaju kako Vi koristite stranicu i u značajnijoj meri prilagođavaju naznačene ponude Vašim ličnim interesovanjima i potrebama. Većina cookie-ja koje smo mi koristili se po završetku sesije pretraživača automatski brišu sa Vašeg diska. („Session-Cookies“) Osim toga koristimo i cookie-je koji nakon sesije ostaju na Vašem disku. To se naročito događa da bi se poboljšalo iskustvo korisnika prilikom ponovnog traženja web-stranice, tako što se web-stranica potom prilagođava Vašim ličnim potrebama a time se optimizuje vreme preuzimanja sadržaja stranice.

 

2. Cookie podešavanja na ovoj stranici

2.1. Cookie-ji kojima nije potreban pristanak

Bezuslovno neophodni cookie-ji, koji se  zovu još i „strictly necessary“ garantuju funkcije, bez kojih Vi ovu stranicu ne bi mogli da razgledate onako kako ste nameravali. Ove cookie-je isključivo mi koristimo i zbog toga su takozvani First Party Cookies. Oni bivaju sakupljeni i sačuvani jedino tokom aktuelne pretraživačke sesije na Vašem kompjuteru. Bezuslovno neophodni cookie-ji: Za funkciju logovanja imamo takozvani „Session-Cookie“. Bez ovog cookie-ja nema logovanja a time ni funkcija nakon logovanja. Nadalje takvi cookie-ji garantuju na primer pri menjanju stranice u datom slučaju funkcionalnost zamene sa http u https, a time i održanje visokih bezbednosnih zahteva prilikom prenošenja podataka.  Za korišćenje bezuslovno neophodnih cookie-ja saglasnost nije potrebna. Bezuslovno neophodni cookie-ji ne mogu biti deaktivirani funkcijom ove stranice. Ali zato mogu u svako vreme biti deaktivirani preko korišćenih pretraživača. Pogledaj uputstvo dole.

2.2. First-Party Cookies za koje je potreban pristanak               

Cookie-ji koji po čisto pravnoj definiciji nisu bezuslovno neophodni da bi se mogla koristiti web-stranica ipak ispunjavaju važne zadatke.Bez ovih cookie-ja nam funkcije koje omogućavaju komotno surfovanje na našoj web-stranici, kao na primer prethodno popunjeni formulari, ne stoje na raspolaganju. Preduzeta podešavanja, kao na primer jezički izbor, ne mogu biti sačuvana i moraju biti na svakoj stranici iznova tražena. Štaviše, nemamo više mogućnost da Vam pristupimo sa individualno prilagođenim ponudama. U daljem tekstu ćemo nabrojati korišćene First Party Cookies zajedno sa bližim opisom:

 • Cookie obeležje:  Auto-Login-Cookie                                                                                                                                                                         
  Zadatak: Cookie pamti da li je korisnik ulogovan. Trajnost sačuvanog: Sesija ili neki podaci do 2 nedelje (Svi podaci su anonimni ili anonimizirani)
 • Cookie obeležje: Webtrekk d.o.o. (www.webtrekk.com)                                                                                                                                                
  Zadatak: Pomoću Vebtrekovih usluga istražujemo statističke podatke o korišćenju naše veb-ponude. Ovi podaci se koriste da bismo našu veb-stranicu i naše ponude permanentno poboljšavali i optimalizovali a time ih za Vas učinili zanimljivijim. Podaci daju parametre, kao na primer broj posetilaca, postupak klikovanja i prosečan boravak korisnika veb-stranice na jednoj stranici, da bismo time nadalje poboljšavali iskorišćenost veb-stranice. Takođe se kroz URL-referer statistički iskorišćava broj korisnika koji sa partnerskih veb-stranica dospevaju na naše veb-stranice, da bi naknadno otkrili koje od naših marketinških kompanija su pobudili interesovanje za našu veb-stranicu. Trajnost sačuvanog: Nakon 6 meseci neaktiviranja cookie-ja se gasi. Ukoliko posetilac unutar tog vremenskog roka poseti stranicu, životni vek cookie-ja se produžava za daljih 6 meseci.  (Svi podaci su anonimni ili anonimizirani)
 • Cookie obeležje: TEALIUM  (tealium.com/de/privacy/)                                                                                                                                                                   
  Zadatak:  Pomoću usluga Tealium iQ upravljamo našim marketinškim alatom. Tealium pritom služi kao posrednik između veb-stranice i naših partnera.Podaci se na tealiumu šalju dalje i prosleđuju partnerima. Trajnost čuvanja: Podaci se ne čuvaju već isključivo prosleđuju partnerima.                                                                                                                                                                      
 • Cookie obeležje: Visual Website Optimizer (vwo.com/knowledge/how-secure-is-vwo
  Zadatak: Pomoću VWO (vizuelni vebsajt optimajzer) stvaramo korisničke testove za optimalizaciju i dalji razvoj naše veb-stranice. VWO pritom analizira statične podatke o korišćenju naše veb-ponude. Naknadno se alat koristi kao A/B alat za testiranje. Pritom se podaci, kao na primer broj posetilaca, klikovanje i prosečan aktivan boravak korisnika veb-stranice, klasifikuju prema odgovarajućim varijantama testova. Trajnost čuvanja: Sesija ili neki podaci do 10 godina (Svi podaci su anonimni odn. anonimizirani).

2.3. Third Party Cookies za koje je potreban pristanak                                                                                                                  

Na ovoj stranici su takođe integrisani i sadržaji trećih lica. Ovi trećeponuđači mogu teoretski da postave cookie-je dok posećuju veb-stranicu i tako da dobiju informaciju da su tražili jednu od naših veb-stranica. Molimo Vas posetite veb-stranice trećeponuđača da biste dobili dalje informacije o njihovom korišćenju cookie-ja.                                                                                                     

 • Cookie obeležje: Google Inc (support.google.com/adwords)
  Zadatak: Ova stranica koristi Google AdWords, i u okviru Google Adwords-a konverziju Tracking i Remarketing Codes. Pritom Google AdWords evidentira jedan Cookie za konverziju Tracking, ako kliknete neki oglas sa Google-a.  Ukoliko posećujete određene stranice na našoj veb-strani, Google i mi možemo spoznati da ste Vi kliknuli na taj oglas i da ste dovedeni na tu stranicu. Informacije koje se dobiju pomoću Cookies-konverzije služe pravljenju statistike za AdWords-klijente, koji primenjuju Tracking-konverziju. Pomoću ovih statistika mi saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na Google-ov oglas i tražili stranicu sa Conversion-Tracking-elementom.  Pomoću Google-ove funkcije remarketing mi dolazimo do korisnika koji su već posetili našu veb-stranu.  Tako mi našu reklamu možemo da prezentujemo ciljnim grupama koje se već interesuju za naše proizvode i usluge. Trajnost čuvanja: 30 dana. (Svi podaci su anonimni odn. Anonimizirani.)
 • Cookie obeležje:  Facebook  (www.facebook.com/policy.php)
  Zadatak:  Sa Facebook-slikovnom ćelijom korisnički definisane ciljne grupe i konverzacijski događaji mogu biti naknadno pronađeni.  Time za jednu stranu može biti poslato više prikladnih događaja i preko URL-uputa uključeni i drugi podaci. Dakle i određeni akcijski obrasci mogu biti registrovani i analizirani, koji dopuštaju detaljne zaključke o efikasnosti reklame, i tako mogu doprineti tome da se vlastiti oglasi optimalizuju i učine aktraktivnijim. Trajnost čuvanja: Cookies-sesija (privremeno) Kraj im je posle sesije. Permanentni cookie-ji sa dužom trajnošću. (Svi podaci su anonimni odn. Anonimizirani, to znači mi ne vidimo podatke koji se tiču ličnosti pojedinih korisnika.Ove podatke međutim Facebook sačuva i obradi, o čemu ćemo Vas u skladu sa našim nivoom znanja podučiti. Facebook može sve podatke da poveže sa njihovim Facebook – nalogom i da ih upotrebi  u pojedine reklamne svrhe, u skladu sa smernicama za korišćenje Facebook-ovih podataka. Vi možete da omogućite Facebook-u ili njegovim partnerima aktiviranje reklamnih oglasa na ili izvan Facebook-a.)
 • Cookie Obeležje: Adform (www.adform.com/site/privacy-policy)                                                                                                       
  Zadatak: Mi koristimo adform za evaluaciju naših marketinških aktivnosti, za merenje uspešnosti i za optimalizaciju naših reklamnih mera.  Cookie sadrži reklamni-ID, ali tu nisu sadržana obeležja (primerice potpuna IP-adresa, ime i prezime, adresa elektronske pošte) preko kojih Vi lično možete biti identifikovani.  Doduše mi preko reklamnog-ID spoznajemo putem kog reklamnog sredstva Vam je skrenuta pažnja na nas. Trajnost čuvanja: 60 dana (Svi podaci su anonimni ili anonimizirani) 2.4. Korišćene tracking – usluge
 • Onsite Targeting                              
  Na veb-stranama PULS-a 4 TV d.o.o. & Co KG među gore naznačenim cookie-jima  (sesija-cookie i privremeni cookie-ji) se čuvaju podaci za optimalizaciju reklamnih ponuda. Međutim ni ovde ne postoji svrstavanje uz određenu ličnost. Radi se jedino o sakupljenim podacima za optimalizaciju veb-strane.  Podaci se koriste za to da za dotičnog korisnika reklama/posebne ponude i servisi budu raspoloživi. Time ponuda za mušteriju  postaje još aktraktivnija i može da bude iskorišćena bolje i više orijentisana prema mušteriji.  Samo tako se mogu ponuditi reklama i servisi koji su namenjeni određenim interesovanjima mušterija.  Mušterija dobija samo onu reklamu koja ga zaista interesuje a ne širok spektar uopštene reklame.  Nezavisno od toga naravno da mušterija u svako doba može da opozove svoju saglasnost za slanje reklame.
 • Retargeting 
  Re-Targeting funkcioniše slično kao Onsite-Targeting.  Suštinska razlika je da su kod Re-Targetinga uključena i treća preduzeća.  Služba Puls-4 TV d.o.o. & Co KG koristi takođe  i takozvani Re-Targeting softver.   Ovom tehnologijom se omogućava da korisniku bude namenjena reklama i na veb-stranama partnera PULS 4 TV d.o.o. & CO KG. Time se korisniku na raspolaganje  stavlja reklama bazirana na interesovanju koja prevazilazi spektar dejstva PULS-a 4 TV d.o.o. &CoKG. Za to se koriste i gore obeleženi  cookie-ji (sesija – cookie i privremeni cookie) kojima se iščitava dosadašnji način korišćenja.  Ni u ovom slučaju ne sledi čuvanje i prosleđivanje podataka koji se tiču ličnosti.  Ni partner PULS-a 4 TV d.o.o. &Co KG ne dobija podatke koji se tiču ličnosti korisnika. Jedino se reklama prikazuje i na stranama partnera, a da se podaci (cookie-ji koji čuvaju načine korišćenja) ne dovode u vezu sa podacima koji se tiču ličnosti koja tako može biti identifikovana. Takođe ni za trećeg nije moguće povezivanje načina korišćenja sa određenom ličnošću.

3. Social Plugins

DasWeltAuto takođe i takozvane Social Plugins (u daljem tekstu menije) društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter i Google+. Prilikom Vaše posete našoj veb-strani ovi meniji su standardno deaktivirani, to znači oni bez Vaše pomoći ne šalju podatke dotičnoj društvenoj mreži. Pre nego što koristite te menije morate ih klikom aktivirati. Meni ostaje toliko dugo aktivan sve dok ga ne deaktivirate ili ugasite Vaše cookie-je. Nakon aktiviranja uspostavlja se direktna veza sa serverom dotične društvene mreže. Sadržaj menija se onda direktno prenosi sa društvenih mreža na vaš pregledač (Browser) i sa njega su uključuje u web-stranicu. Nakon aktiviranja jednog menija dotična društvena mreža može već da istražuje podatke, nezavisno od toga, da li su oni u interakciji sa menijem. Ako ste ulogovani u jednoj društvenoj mreži, ona Vašu posetu ovoj veb-stranici može da svrsta uz Vaš korisnički nalog.  Posetu drugih veb-stranica društvena mreža ne može nigde da svrsta, pre nego što i tamo aktivirate dotični meni. Ako ste član u nekoj društvenoj mreži i ne biste želeli da ona podatke koje ste sakupili prilikom posete našoj web-stranici spaja sa Vašim već sačuvanim podacima, morate se pre aktiviranja menija izlogovati sa dotične društvene mreže. Na obim podataka koje istražuju društvene mreže Vašim menijima mi nemamo uticaj. O svrsi i obimu istraživanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane dotičnih društvenih mreža kao i o Vašim pravima iz ove oblasti i mogućnostima podešavanja za zaštitu Vaših podataka saznaćete više iz uputstva za zaštitu podataka dotičnih društvenih mreža.

Facebook
Na našim veb-stranicama primenu nalaze Facebook-ovi Social Plugins. Za to koristimo dugme LIKE. Radi se pritom o ponudi američkog preduzeća Facebook Inc (1601S.Californija Ave.,Palo Alto, CA 94304 USA). Ukoliko posećujete jednu od naših veb-strana, koja sadrži jedan takav Plugin, to ipak ne uspostavlja vezu sa tim preduzećem. To će se dogoditi tek nakon Vašeg izričitog pristanka za koji ćete biti pitani klikom na odgovarajuće dugme. O svrsi i obimu istraživanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane Facebook-a kao i o Vašim pravima iz ove oblasti i mogućnostima podešavanja za zaštitu Vaše privatne sfere saznaćete više iz uputstva za zaštitu podataka na facebook-u: www.facebook.com/policy.php

Ukoliko ne želite da Facebook podatke sakupljene preko našeg veb-nastupa pripiše Vašem Facebook – nalogu, morate se pre Vaše posete našoj veb – stranici izlogovati sa Facebook-a. Čuvanje Facebook Plugins sa Add – Ons za Vaš pregledač možete u potpunosti sprečiti, npr. Jednim „Facebook Blocker“.

Youtube 
Na našim veb-stranicama primenu nalaze Youtube-ovi Social Plugins. Za to koristimo video-snimke u kôdu veb-strana. Pritom se radi o ponudi američkog preduzeća Google Inc. O svrsi i obimu istraživanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane Youtube-a  kao i o Vašim pravima iz ove oblasti i mogućnostima podešavanja za zaštitu Vaše privatne sfere saznaćete više iz uputstva za zaštitu podataka na Google-u: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Da bi ova protivurečnost bila tehnički obrađena u Vašem pretraživaču je postavljen OPT-OUT Cookie. Ovaj Cookie služi samo zato da bi se Vaša protivurečnost negde svrstala.  Molimo Vas da imate na umu da jedan OPT-OUT Cookie iz tehničkih razloga može da bude primenjen samo kod pretraživača koji ga je postavio. Ukoliko Vi ugasite Cookie-je ili koristite neki drugi pretraživač ili drugi PC, morate funkciju OPT-OUT iznova aktivirati.

4. Vaš Cookie podešavanja

Vaš pretraživač može biti tako podešen da se cookie-ji samo uz Vašu saglasnost stvaraju ili generalno odbijaju. Mi međutim ukazujemo na to da su bez cookie-ja delovi web-strane ograničeni ili uopšte neiskoristivi. Vi imate mogućnost da korišćenje cookie-ja regulišete i u datom slučaju sprečite, ukoliko Vaš pretraživač (Browser) na sledeći način konfigurišete:

Postavljeno: Maj 2018

language searchagent car-favorit compare-large up