Uslovi korišćenja

 

Oblast važenja, ograničenje korišćenja i svrha.

Web stranica omogućava korisnicima Porsche SCG d.o.o. u daljem tekstu skraćeno Porsche, da koriste raspoložive sadržaje i funkcije na osnovu uslova korišćenja i dotičnih važećih pravnih propisa. Usluga i garancija informacionih servisa. Porsche se trudi da web stranica www.dasweltauto.rs korektno funkcioniše. Garantuje se da web stranica u svakom trenutku funkcioniše bez greške u tehničkom smislu. Informacije koje se nalaze na ovim stranicama, precizno su izradjene od strane Porsche-a i stoje vam vremenski na raspolaganju 97% u toku čitave godine. Informacije koje se nalaze na ovim stranicama služe u svrhu informisanja i nisu s pravnog stanovišta obavezujuće, ako ne ispunjavaju navode potrošnje goriva, emisije CO2. Podaci o obimu isporuke, izgledu, cenama, uslugama, dimanzijama i težini odgovaraju podacima koji su trenutno dostupni našem saznanju. Zadržano je pravo promene. Svi podaci o opremi, cenama i tehnički podaci zasnovani su na osobenostima srpskog tržišta. Molimo da proverite informacije pre nego što ih na bilo koji način upotrebite. Obavezujuće izjave odnose se samo na konkretna pitanja. EU informacije o potršnji goriva, emisij CO2 u skladu sa propisima EZ 715/2007. Date vrednosti su saopštene na osnovu propisanih mernih vrednosti propisa EZ 715/2007. Podaci se ne odnose na pojedinačno vozilo i nisu sastavni deo ponude, već služe u svrhu poređenja između različitih tipova vozila. Takođe ove vrednosti emisije i potrošnje mogu odstupati u slučaju ugradnje dodatne opreme (npr. široki pneumatici, klima uređaj, krovni kofer itd.) Servisi dilera. Neki od informacionih servisa mogu vam pružiti Porsche partneri. Molimo da obratite pažnju da ove usluge zavise od uslova poslovanja naših partnera i korišćenje njihovih usluga na Porsche web stranicama nema preporuku ili garanciju. Porsche ne snosi odgovornost za ove sadržaje. Kod ovih ponuđača radi se o indirektnim Porsche partnerima.

 

Link ka stranicama trećih lica

Ova stranica može imati linkove ka stranicama kojima upravljaju treća lica. Porsche ne odgovara za sadržaje postavljene od trećih lica kojima se može pristupiti putem linkova. Više informacije o ovome na:


3. Korišćenje reklamne platforme, pouzdanost i garancije:

www.dasweltauto.rs je reklamna platforma koju mogu koristiti pravna i fizička lica ukoliko njihov sadržaj ne krši pravnu regulativu i zaštitu podataka ili prava korišćenja istaknuta na www.dasweltauto.rs, u principu sadržaj od trećih lica ne predstavlja obavezujuću ponudu od Porsche-a. Servis koji je dostupan od strane Porsche-a treba prihvatiti kao reklamnu platformu na koju treća lica mogu postaviti informacije i kontakte u cilju obaveštenja i kontaktiranja i na kraju zaključenja ugovora. Svaki ugovor koji je tako zaključen je ekskluzivan za ponuđača i kupca. Porsche nije učesnik niti zastupnik kao ni posrednik među stranama ugovornicama. Svaki ugovor zaključen između korisnika platforme www.dasweltauto.rs postoji samo među njima. Porsche nije garant veze među stranama nema odgovornost prema sadržaju ugovora kao i odgovornost za nepostojanje istog. Porsche takođe nema odgovornost za polovna vozila oglašena na platformi, njihovu garanciju, oštećenja ili pouzdanost. Zbog toga svi zahtevi i sporovi se trebaju rešavati između korisnika i strana u ugovoru.

Porsche nije odgovoran za tačnost podataka koje korisnik platforme postavlja na reklamnu platformu. Sadržaj prikazan na www. dasweltauto.rs ne sme se kopirati, objavljivati i deliti bez prethodne saglasnosti nosioca autorskih prava. Isto važi i za kopije "Robot/Crawler" pretraživače i automatske mehanizme.

Porsche nije odgovoran za identifikacione podatke korisnika platforme niti za dostupnost tih podataka. Svaki korisnik se sam mora uveriti u autentičnost identiteta svog ugovornog partnera.

4. Usluge Porsche

Porsche teži da platforma www.dasweltauto.rs neometano funkcioniše. Ipak ne možemo da garantujemo da će web sajt biti tehnički perfektan u svakom trenutku. Informacije koje možete da vidite na ovoj prezentaciji su pažljivo postavljene od strane Porsche-a i u proseku su dostupne 97,5 %.

Sadržaj ovih stranica je informativnog karaktera i ne predstavlja obavezu. Informacije poput izgleda, cene, performansi , dimenzija i težine odgovaraju podacima dostupnim u momentu kada su informacije postavljene. Sve specifikacije opreme, cene i tehnički podaci su zasnovani na bazi Austrijskog tržišta. Svakako proverite informacije. Obavezujuće EU-informacije o potrošnji goriva i emisiji CO2 u skladu sa regulativom (EC) No 715/2007: Prikazane vrednosti su određene na način predefinasan procedurama merenja VO (EC) 715. Informacije se ne odnose na specifično vozilo i nisu sastavni deo ponude. Prikazane informacije služe u svrhu poređenja različitih tipova vozila. Posebno, razlike u vrednostima CO2 emisije mogu se javiti usled upotrebe različite dodatne opreme i pribora (širi pneumatici, klima uređaj, krovni nosači s il.)

5. Promena usluga

Porsche zadržava pravo da promeni, produži ili ugasi neke od usluga. Brze promene koje se dešavaju u internet okruženju primoravaju nas da sa vremena na vreme menjamo određene uslove.
Komentari pod tačkom 7. Amandmani i uslovi.

6. Bezbednost

Ukoliko želite da pošaljete e-mail poruku sa svoje privatne e-mail adrese, treba da imate u vidu zaštitu njegovog sadržaja u skladu sa tehničkom strukturom interneta kao medija. Za ovu svrhu koristi se standardni encyption software. Ako želite da pošaljete e-mail direktno kroz kontakt odeljak Porsche prezentacije, podaci će biti poslati sa enkripcijom i za poverljivost i sadržaj nema garancija.

7.Izmene prava korišćenja:

Porsche zadržava pravo izmene uslova u skladu prihvatljivom za korisnike i efektom za budućnost. Od korisnika će bit tražen eksplicitan pristanak. Ovaj sajt nudi besplatne servise svojim korisnicima i svi registrovani korisnici se jednako tretiraju, zabranjeno je korišćenje sajta u svrhe koje su kontradiktorne sa opštim uslovima ili kasnijim modifikacijama opštih uslova.

8. Zakonska odredba:

Prava korišćenja se odnose na uslove korišćenja i nisu u sukobu sa zakonskim odredbama.

 

language car-favorit compare-large up searchagent